Гончаренко Ірина Анатоліївна

Адвокат при колегії адвокатів в Ніці ( Франція )

Адвокат Ради адвокатів Київської області ( Україна)

Перед Україною постало питання реформування всіх сфер життя. Розширення демократії, дотримання прав і свобод людини та громадянина є стрижневими питаннями . Адвокатура в цій системі зв’язків є об’єктом , що безпосередньо підпадає під таке унормування й водночас є суб’єктом , який в інтересах суспільства здійснює індивідуалізацію проголошених прав і обов’язків.

Вважаю, що порівняння організації інституту адвокатури необхідно здійснити    між Україною з одного боку та такою європейською країною, як Франція з іншого, оскільки правові системи цієї країни є провідними континентальної правової сім’ї. Саме в цій країні адвокатура відіграє знакову роль у суспільстві, має принципове значення для  представництва законних інтересів громадян як у суді, так і в інших можливих юридичних процесах. Тривале  становлення інституту адвокатури  Франції обумовлено багатьма правовими традиціями, догмами, суспільними перетвореннями. Тому вивчення та порівняння організації інституту адвокатури  Франції  буде цікавим з точки зору вдосконалення вітчизняної адвокатури

Гончаренко Ирина Анатольевна

Адвокат при коллегии адвокатов в Нице (Франция)

Адвокат Совета адвокатов Киевской области (Украина)